Home > Achtergrond

Binnen onze stichting O2A5 is veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. Om deze reden zijn we binnen het cluster Vianen-Zederik in het schooljaar 2017/2018 gestart met een fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen.

Met dit initiatief willen wij tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en ook hen de mogelijkheid bieden met gelijkgestemden om te gaan.

MAXklas is een plek waar hoogbegaafde kinderen MAXimaal zichzelf kunnen zijn. Zij zullen MAXimaal worden uitgedaagd op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied.
Op deze manier worden ook onze kinderen gestimuleerd het MAXimale uit zichzelf te halen!

Op de pagina ‘Onderwijs’ staat beschreven hoe we dit in praktijk brengen.